Koepel Zeeburg

Vergaderen doet RT108 op een historische locatie, namelijk in de Koepel Zeeburg.

Historie

In de duinen van Oostvoorne stond ooit een gebouwtje dat hoorde bij landhuis Zeeburgh en vanwege het mooie uitzicht "de belvedere" werd genoemd. Het was in gebruik bij het bestuur van het toenmalige waterschap van Voorne. In 1732 werd in de duinen, vlakbij de Koepelweg, een nieuw, stenen gebouwtje opgetrokken met een achtkantige plattegrond en koepel. Het nieuwe gebouwtje kreeg de naam Koepel Zeeburg. Vanaf 1742 kwamen de bestuursleden van de "Generale Dijkage van Voorne" en het Hoogheemraadschap van Voorne, de voorlopers van het huidige waterschap in deze koepel bijeen. De dijkgraven , leenmannen en heemraden vergaderden er niet alleen, maar zorgden er ook voor dat het samenzijn vaak erg gezellig werd. Zij dronken een goed glas wijn uit de zilveren hensbeker en schreven dichterlijke ontboezemingen in het drinkboek.

De Koepel werd, zoals zovele bouwwerken langs de Noordzeekust, in 1942 op last van de Duitse bezetter afgebroken. Het fraaie, opvallende gebouw stond in het schootsveld van de kanonnen, die onderdeel waren van de Atlantikwall, de kustverdediging tegen de mogelijke invasie van de geallieerden vanuit zee. De inventaris van de koepel, bijvoorbeeld het zilveren serviesgoed, werd grotendeels gered en kwam na de opheffing van het Hoogheemraadschap van Voorne terecht in de collectie van diens rechtsopvolger waterschap De Brielse Dijkring en later in de collectie van waterschap Hollandse Delta. De kostbare hensbeker werd in 1954 door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap voor een gering bedrag verkocht aan het Rijksmuseum. Dit in kunsthistorisch opzicht hoogtepunt van de Nederlandse edelsmeedkunst wordt daar sindsdien onder de naam Gerechtsbeker van Voorne museaal verantwoord en voor latere generaties bewaard.

Eind van de twintigste eeuw vond een aantal inwoners van Oostvoorne dat Koepel Zeeburg uit zijn as moest herrijzen. Jarenlange inspanningen resulteerden in de oprichting van Stichting Koepel Zeeburg. Doelstelling was om de koepel te herbouwen volgens de oorspronkelijke en bewaard gebleven bouwtekeningen die in 1949 opnieuw waren opgezet door Reier Haverkamp. Subsidies van onder meer de stadsregio Rotterdam en de gemeente Westvoorne zorgden ervoor dat de Koepel Zeeburg kon worden herbouwd aan de Zeeweg, niet ver van de oorspronkelijke locatie. Vanaf september 2014 is de Koepel Zeeburg in gebruik genomen en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Meer informatie over deze historische- en prachtige locatie: http://www.zeeburg.info/